SA1-P
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lokalna fondacija Šabac

Sajt: fondacijasabac
Telefon: +381691578730
Fejsbuk: facebook.com/lokalnafondacijasabac

Sreli smo se u parku u centru grada sa Biljanom Davidovski, Gordanom Mandić Radosavljević, Ljubicom Tešić i Viktorom Tešićem da razgovaramo o njihovoj fondaciji u nastajanju. Šabac je grad sa preko sto hiljada stanovnika i dobro je povezan sa Beogradom i Novim Sadom, ali kako nam kažu, mladi često biraju da odu i žive negde drugde. Ova mala grupa ljudi želi da učini sve da Šabac postane mesto u kom će mladi želeti da ostanu i gde će imati šta da rade.

Gordana ima višegodišnje iskustvo u nevladinom sektoru i želi da buduća lokalna fondacija Šabac kroz direktan kontakt sa građanima i poznavanje mehanizama postigne uticaj na javne politike, kao i da pribavlja sredstva za funkcionisanje i podršku projektima građana kroz kreiranje strateškog plana fondacije. Smatra da je veoma važno da fondacija bude medijski zastupljena, kako bi postala prepoznatljiva u slanju pozitivnih poruka do promena i pomaka u razvoju zajednice.

Da bi osnovali lokalnu fondaciju, neophodno je da u narednih godinu dana prikupe 15.000 evra od pojedinaca i kompanija i, uz podršku Trag fondacije koja će im ovaj iznos duplirati, raspišu konkurse za dodelu donacija kojim će podržati različite inicijative građana. Buduća lokalna fondacija Šapca će se baviti različitim oblastima koje građani i građanke Šapca vide kao važne, biće maksimalno nezavisni u svom radu, transparentno će izveštavati o svojim aktivnostima i prikupljenim materijalnim i nematerijalnim resursima, a mogu otvarati i posebne donatorske fondove.

Na osnovu svog životnog i radnog iskustva u ovom gradu, osnivači i osnivačice lokalne fondacije u Šapcu ukazali su nam na neke od tema koje se njima čine važnim i za koje se nadaju da će moći da podrže kroz svoje konkurse. Biljana je psihološkinja i dugo godina radi u obrazovanju, što joj omogućava da iz prve ruke prepozna probleme i potrebe mladih ljudi. Jedna od tema o kojima smo razgovarali sa Biljanom je ujedno i važan i urgentan problem sa kojim se suočavaju svi gradovi u Srbiji – rodno zasnovano nasilje, kao i rodna (ne)ravnopravnost.

“Najveći problem sa rodnom neravnopravnošću”, kaže nam Biljana, “je taj što je ona uslovljena obrascima u kulturi i ponašanju, koji se jako teško menjaju. Izbor igračaka, dečjih igara, profesije (zanimanja) zavisi umnogome od rodne pripadnosti jer su tako naučeni dečaci i devojčice, prvo u porodici, a posle i u društvu. U porodici se od žene očekuje da brine o deci i porodici, a suprug ukoliko i učestvuje u tome, radi da bi pomogao, a ne zato što to smatra svojom obavezom i odgovornošću. Ovo su tipične predrasude i očekivanja o muškim i ženskim ulogama, iako se stvari menjaju nabolje, potrebno je puno vremena i truda kako bi se stvari popravile.“ Biljana navodi razne aktivnosti kojima će se fondacija u nastajanju baviti, kako bi se uhvatila u koštac sa ovim problemima. „Potrebno je promovisanje rodne ravnopravnosti kod dece i mladih. I to je moguće kroz edukativne radionice i organizovanje sportskih aktivnosti dečaka i devojčica. Na potrebu rodne ravnopravnosti može se ukazati kroz kampanje, tribine, nastupe u medijima i korišćenje društvenih mreža“, rekla je.

Promena kulturoloških obrazaca ponašanja je mukotrpan i dug proces, ali je samo tako moguće adresirati problem rodno uslovljenog nasilja. Biljana napominje da je za žene koje trpe nasilje važna psihosocijalna podrška i ekonomsko osnaživanje, da bi mogle da odluče da izađu iz začaranog kruga nasilja. U Šapcu, kao i Srbiji generalno, ovaj problem je jedan od gorućih, a do sada se prevencija pokazala kao najbolji lek. Biljana je u svom dosadašnjem radu, već videla efektivnost edukacije na tu temu i navodi da je, pored zakonskih rešenja, neophodno raditi na prevenciji sa mladima – edukovati ih i senzibilisati za rodna pitanja i poštovanje ljudskih prava i dodaje da njeno iskustvo govori da su mladi su veoma zainteresovani za ovu tematiku.

Viktor je najmlađi predstavnik šabačke fondacije, a aktivizmom je počeo da se bavi iz želje da promeni društvo na bolje. Kao tinejdžer iskusio je vršnjačko nasilje i upravo to iskustvo ga je kasnije navelona da poželi da bude u ulozi onih koji menjaju svoj kraj na bolje, pružajući podršku onima kojima je najpotrebnija. Pitali smo Viktora, da li misli da se situacija u vezi sa vršnjačkim nasiljem promenila. „Mislim da se situacija značajno poboljšala, ali ne dovoljno da bi se moglo reći da je dobra. Mladi se i dalje suočavaju sa ozbiljnom diskriminacijom i psihološkim nasiljem u školama, što loše utiče na psiho – fizički razvoj pojedinca, njegovu ličnost i dalji život. Postoji više oblika vršnjačkog nasilja, a mislim da su mlade LGBT+ osobe i nacionalne manjine najviše izložene raznim oblicima diskriminacije i nasilnog delovanja. U većini slučajeva, nadležni u školama ignorišu nasilje nad LGBT+ mladima, jer smatraju da su sami izazvali nasilje zbog svojih ličnih karakteristika“, navodi Viktor i dodaje da vidi budućnost u radu drugačijih formi organizovanja, pre svega šabačke fondacije u nastajanju, kao ključnog faktora koji će uticati na institucije od značaja, kako bi se najefikasnije pristupilo rešavanju problema, putem direktne podrške konkretnim inicijativama ili zastupanja za značajne teme. „Potrebno je uključiti prosvetne radnike, prosvetne institucije i organizacije civilnog društva koje imaju relevantno iskustvo u ovoj oblasti kako bi se došlo do rešenja“, zaključuje on.

Biljana, Viktor, Gordana i Ljubica

Ono što šabačku fondaciju u nastajanju čini zaista posebnom je to što je u njeno osnivanje uključena i Viktorova mama, Ljubica. Ljubica je pre četiri godine počela da se bavi aktivizmom i redovna je učesnica dobrotvornih akcija u Šapcu. Svojim primerom želi da pokaže pozitivan primer komšijskog aktivizma i pozove sve ljude da budu uključeni u radu za boljitak svoje zajednice. Buduću fondaciju Ljubica vidi kao izvesnu vrstu mosta između zajednice i donatora i smatra da je najbitnije steći poverenje lokalne zajednice: „Trudićemo se da što više uključujemo zajednicu i podstičemo građane na aktivizam za opšte dobro. Na taj način ćemo biti uvek informisani o eventualnim potrebama i problemima na lokalu“, dodala je. Ljubica se nada da će podršku od fondacije tražiti oni koji su najugroženiji: žene žrtve porodičnog nasilja, LGBT+ osobe, osobe sa mentalnim smetnjama i osobe sa invaliditetom. Osim toga smatra da bi trebalo raditi i na očuvanju životne sredine.

Nakon što uspešno završe prikupljanje novca u lokalnoj zajednici, koji će iskoristiti za dodeljivanje donacija inicijativama iz Šapca i okoline, putem konkursa, osnivači će uvideti šta je najvažnije Šapčanima za podršku. Ipak, oni se na tome ne zaustavljaju i već vide aktivnosti buduće fondacije kroz organizaciju različitih programa neformalne edukacije građana kako bi se, na osnovu njihovih potreba, razvile i njihove kompetencije, a Gordana dodaje da žele i da pruže podršku u pripremi projektne dokumentacije za inicijative koje pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti i zastupaju za opšte interese te zajednice kroz kreativna, potpuna i održiva rešenja. Šabačku fondaciju vide kao nezavisnu, filantropsku organizaciju koja je posvećena zadovoljavanju ključnih potreba i poboljšanju kvaliteta života u Šapcu. Nema prepreka za to da ova grupa posvećenih ljudi postane lider u svojoj zajednici i, zahvaljujući lokalnoj filantropiji i svojoj predanosti, napravi funkcionalnu lokalnu fondaciju koja će povezivati ljude koji imaju resurse i spremni su da ih doniraju sa ljudima kojima nedostaje novac ili neki drugi resurs da svoje ideje sprovedu u delo ili reše neki problem koji ih okupira.