Fondacija spaja ljude koji imaju ideje sa onima koji imaju sredstva da ih sprovedu u delo.
Lokalna fondacija čini isto to – samo na lokalu, u jednom kraju! I baš je to često čini snažnom, produktivnom i transparentnom!

Rok za prijave je istekao 16. marta 2020. godine.

Na konkurs je stiglo 28 prijava iz 17 zajednica,
a podržane su 4 neformalne grupe iz Niša, Šapca, Pančeva i Stare Pazove
koje će učestvovati na programu.
Više na linku rezultati konkursa

Pratite nas za više informacija o nastavku konkursa!

 

LINKOVI:

Zakon o zadužbinama i fondacijama
Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj zadužbina i fondacija, imovina, unutrašnja organizacija, upis i brisanje iz registra, delatnost, statusne promene, nadzor nad radom zadužbina i fondacija, prestanak rada, druga pitanja od značaja za njihov rad, kao i pravni položaj i delovanje predstavništava stranih zadužbina i fondacija.

The European Community Foundation Initiative (ECFI)
Evropska inicijativa za lokalne fondacije je mreža posvećena jačanju i promociji pokreta fondacija zajednice u Evropi.

Global fund community foundations (GFCF)
Globalni fond podržava pojedinačne lokalne fondacije i njihove mreže i radi na promociji lokalne filantropije.

Federacija rumunskih lokalnih fondacija
Mreža lokalnih fondacija iz Rumunije, koja koordiniše i promoviše zajedničke aktivnosti devetnaest fondacija iz ove zemlje.