Fondacija spaja ljude koji imaju ideje sa onima koji imaju sredstva da ih sprovedu u delo.
Lokalna fondacija čini isto to – samo na lokalu, u jednom kraju! I baš je to često čini snažnom, produktivnom i transparentnom!

Uticaj lokalnih fondacija na društvene promene
u lokalnim zajednicama (pdf)

Učimo sa…
Lokalnim fondacijama iz Rumunije (pdf)

Sestra, brat – ili tek neko kome je stalo (pdf)

Povezivanje lokalnih fondacija
sa ciljevima održivog razvoja (pdf)

Lokalne fondacije u Srbiji (pdf)

LINKOVI:

Zakon o zadužbinama i fondacijama
Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj zadužbina i fondacija, imovina, unutrašnja organizacija, upis i brisanje iz registra, delatnost, statusne promene, nadzor nad radom zadužbina i fondacija, prestanak rada, druga pitanja od značaja za njihov rad, kao i pravni položaj i delovanje predstavništava stranih zadužbina i fondacija.

The European Community Foundation Initiative (ECFI)
Evropska inicijativa za lokalne fondacije je mreža posvećena jačanju i promociji pokreta fondacija zajednice u Evropi.

Global fund community foundations (GFCF)
Globalni fond podržava pojedinačne lokalne fondacije i njihove mreže i radi na promociji lokalne filantropije.

Federacija rumunskih lokalnih fondacija
Mreža lokalnih fondacija iz Rumunije, koja koordiniše i promoviše zajedničke aktivnosti devetnaest fondacija iz ove zemlje.

lokalnefondacije.ba
Zvanični sajt programa “Fondacija našeg kraja – zajednica se pita!” u Bosni i Hercegovini