Lokalna fondacija Pančevo

Sreli smo se u Pančevu sa ljudima koji žele da pokrenu i poboljšaju svoj kraj osnivanjem lokalne fondacije.

Lokalna fondacija Niš

Bili smo u rodnom mestu Konstantina Velikog, gradu na raskršću istoka i zapada, da razgovaramo sa osnivačima buduće lokalne fondacije u Nišu.

Lokalna fondacija Stara Pazova

Članovi fondacije u nastajanju se nadaju da će uz pomoć zajedničkih projekata i akcija, poboljšati kvalitet života ne samo u Staroj Pazovi, već i u obližnjim mestima.