Lokalne fondacije postoje u celom svetu i njih skoro 2000 svakodnevno prikuplja sredstva kojima podržava lokalne inicijative.

Program “Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!” Trag fondacije je pokrenut krajem 2019. godine u Srbiji, uz podršku fondacije Čarls Stjuart Mot, a krajem 2020. godine sa podrškom Porticus fondacije i u Bosni i Hercegovini. Program je usmeren na podršku osnivanju i radu lokalnih fondacija u Srbiji i Bosni i Hercegovini. U ovom programu, Trag fondacija traga za neformalnim grupama od minimum troje ljudi iz iste zajednice koji su spremni da uče, rade i razvijaju se i istovremeno prikupljaju 15.000 dolara od pojedinaca i preduzeća u svojoj okolini, koje će Trag fondacija duplirati kako bi se obezbedio budžet za podršku inicijativama na lokalu. Trag je ovaj program pokrenuo tako što je otvoren konkurs u Srbiji u decembru 2019. godine i na kom su izabrane inicijativne grupe, koje su do leta 2022. godine intenzivno radile na uspostavljanju fondacija u svojim zajednicama. Tri lokalne fondacije su osnovane u sledećim gradovima: Niš, Pančevo i Stara Pazova. Program se sprovodi fazno i isti konkurs je pokrenut u Bosni i Hercegovini krajem 2020. godine, gde Trag fondacija trenutno radi sa tri inicijativne grupe na osnivanju fondacija u njihovim lokalnim zajednicama, što će se desiti u narednom periodu. Trag fondacija je u maju 2022. godine raspisala novi konkurs za ovaj program u Srbiji, nakon čega su izabrane tri nove inicijativne grupe koje učestvuju u programu.

Koji su važni koraci na programu nakon izbora inicijativnih grupa?

Nakon što konkurišete sa svojom prijavom i ukoliko budete izabrani za učešće u programu očekuje vas sledeće:

 • Uz podršku Trag fondacije, narednih 12 do 18 meseci prikupljate novčane donacije od pojedinaca i kompanija;
 • Cilj je da skupite 15.000 dolara u fazama, što će Trag fondacija da duplira i celokupan iznos vraćate u zajednicu preko otvorenih konkursa za male inicijative. Trag fondacija vam za vaše kampanje prikupljanja sredstava obezbeđuje i 3.000 dolara;
 • Nakon što ste prikupili prvih 3.000 dolara, Trag fondacija vas ohrabruje i pomaže da raspišete svoj prvi konkurs za podršku malim komšijskim inicijativama u vašoj zajednici i za te namene dobijate još 1.000 dolara kako biste pokrili sve troškove organizacije konkursa;
 • Nakon prvog konkursa, nastavljate sa prikupljanjem sredstava na razne načine i koristeći raznovrsne fandrejzing tehnike, i u koordinaciji sa Trag fondacijom delite uloge između članova vaše grupe i organizujete nove konkurse u odnosu na nove donacije koje obezbedite (ne zaboravite da prvih 15.000 dolara donacija Trag duplira);
 • Kad dođete do cilja od 15.000 dolara (ili ranije, u zavisnosti do procene Trag fondacije), obrazujete Upravni odbor, napišete Statut i definišete Strateški plan, vi pristupate osnivanju lokalne fondacije.

Šta su lokalne fondacije i kako se razlikuju od udruženja građana i ostalih fondacija?

Lokalna fondacija (engl. community foundation) deluje na određenom geografskom području koji podrazumeva grad, jedan njegov deo, opštinu, nekoliko opština, okrug ili region. Ona deluje kao nezavisno pravno lice i usmerena je na razvoj zajednice u kojoj deluje, kroz pružanje finansijske i drugih vidova podrške inicijativama građana i građanki za rešavanje raznih važnih pitanja koja ih okružuju. Ova fondacija je strateški usmerena na razvoj lokalne filantropije odnosno, na to da dobar deo sredstava za svoje funkcionisanje i podršku koju pruža inicijativama, obezbeđuje od pojedinaca i preduzeća u toj istoj zajednici. Pored ovih strateških usmerenja, karakteristika im je takođe ta da povezuju ljude iz različitih sfera života i inspirišu ih na solidarnost i saradnju kao i na zajedničku akciju kojom će postići dugoročne promene.

Lokalne fondacije i udruženja građana se razlikuju po svojoj prirodi, pošto su lokalne fondacije primarno donator, dok udruženja uglavnom samostalno sprovode inicijative u zajednici. Razlikuju se i zakoni po kojima se osnivaju, jer se fondacije registruju po Zakonu o zadužbinama i fondacijama, dok je za udruženja relevantan Zakon o udruženjima. Lokalne fondacije karakterišu još i snažni upravni odbori koji su podjednako važni kao i njihova izvršna tela. Oni veoma aktivno učestvuju u radu lokalne fondacije, tako što programski oblikuju njen rad, grade partnerstva u zajednici i vrše nadzor nad radom fondacije kako bi obezbedili njenu transparentnost, kredibilitet i nezavisnost od bilo kog pojedinca, pravnog lica ili institucije.

Koje su osnovne karakteristike lokalnih fondacija?

 • Deluju na određenom geografskom području – opštini, gradu, okrugu ili regionu. Do sada su se najuspešnijim pokazale lokalne fondacije koje su ustanovljene na područjima sa populacijom od 50.000-500.000 stanovnika, pošto taj opseg omogućava blizak dodir sa zajednicom, dobar broj i raznovrsnost građanskih inicijativa koje mogu biti podržane i dovoljno mogućnosti za uspešno prikupljanje sredstava;
 • One su prvenstveno donatori jer pružaju finansijsku i druge vrste podrške inicijativama građana, usmerenim na poboljšanje kvaliteta života na tom području;
 • Razvijaju lokalnu filantropiju kroz prikupljanje sredstava od pojedinaca, preduzeća i drugih donatora u svojoj okolini i ulaganje tih sredstava u razvoj zajednice i njenih resursa;
 • Predstavljaju mesto susreta na kom se ljudi susreću, povezuju i inspirišu za zajedničku akciju čime se povećava nivo jedinstva i poverenja među ljudima u zajednici;
 • Utemeljene su u zajednici, uključuju građane u svoj rad i podržavaju razvoj lokalnih kapaciteta i stepena učešća građana u rešavanju važnih pitanja;
 • Nisu tematski određene, već podržavaju inicijative iz različitih oblasti koje građani vide kao važne;
 • Deluju transparentno, odgovorno i nezavisno od bilo kog pojedinca, organizacije, institucije, preduzeća ili političke partije i u svojim upravljačkim telima okupljaju ljude različitih profesija i interesovanja koji su zaduženi za izgradnju i održavanje dobre reputacije i kredibiliteta lokalne fondacije kod građana, donatora, korisnika i partnera;
 • Razmišljaju i deluju dugoročno. Svaka lokalna fondacija ima potencijal da nadživi okvire u kojima je nastala tako da njeno formiranje ne treba posmatrati kao kratkoročni projekat već kao entitet koji će se razvijati na duge staze i koji treba izgraditi tako da bude otporan na različite unutrašnje i spoljne izazove sa kojima se svakodnevno susrećemo.

Zašto su lokalne fondacije važne?

Lokalne fondacije su se pokazale kao ključni pokretač promena u zajednici, jer mobilišu, inspirišu i osnažuju građane da se udruže i poboljšaju svoje neposredno okruženje. One postoje u celom svetu i njih skoro 2.000 svakodnevno prikuplja sredstva od pojedinaca i preduzeća u svoj kraju kako bi tim sredstvima, uz energiju i znanje, podržale svoje sugrađane i njihove inicijative da svet učine boljim za sve. One svojim radom otvaraju prostor i stvaraju prilike da građani, koji imaju zajednički problem, njega udruženo reše a da donatori zajedničkim snagama podrže baš one oblasti koje smatraju važnim. Lokalna fondacija svima njima takođe omogućava da prate rezultate svog angažmana i ulaganja. U tom smislu, one grade mostove poverenja među ljudima i podstiču ih da preuzmu inicijativu i da se okupe oko pozitivnih promena. Ona takođe obezbeđuje da se rezultati tih inicijativa održe na duži rok.

U trenutnom kontekstu, treba istaći da su lokalne fondacije u mnogim zemljama odigrale ključnu ulogu u adresiranju efekata pandemije. Trag fondacija je podržala Fondaciju Front iz Novog Pazara da preko svog Kluba heroja razvije online platformu koja koordiniše donatore oko prioritetnih potreba zajednice. Kroz ovu platformu je, u veoma kratkom roku, regrutovano preko 100 volontera i prikupljeno 80.000 evra koje su brzo usmerene na rešavanje urgentnih pitanja. Fondacija tuzlanske zajednice je sprovela kampanju “Solidarno protiv korona virusa”, kojom su prikupljali sredstva za neophodnu opremu za medicinske radnike, sredstva za online školovanje socijalno ugroženih đaka i druge potrepštine za porodice koje su se našle na rubu egzistencije. Lokalne fondacije iz Rumunije su, zajedničkim snagama, prikupile skoro dva miliona evra za nabavku medicinske i zaštitne opreme kao i socio-ekonomsku podršku građanima pogođenim krizom. Sve ovo nam ukazuje na to da su lokalne fondacije mnogo brže, agilnije i usmerene na konkretne potrebe od bilo kog velikog sistema koji je bio paralizovan svojim proceduralnim i drugim ograničenjima. Tokom krize, one su uspele da organizuju volontere i donatore da podrže najugroženije slojeve stanovništva. Zahvaljujući njima, adresirani su brojni problemi koji su, u svetlu pandemije, ostali nevidljivi sistemu i njegovim institucijama. Iz tog razloga verujemo da su lokalne fondacije jedan od ključnih faktora za prevazilaženje efekata pandemije i jačanje otpornosti zajednice na sve izazove koji nam predstoje u budućnosti.

Koje mogu biti uloge i aktivnosti jedne lokalne fondacije?

Da bi imale pozitivan uticaj na svoje zajednice, lokalne fondacije pre svega deluju tako što prikupljaju sredstva od pojedinaca i preduzeća u svojoj sredini, transparentno stvaraju i upravljaju fondovima sa jasno određenom namenom i njima podržavaju lokalne inicijative svojih sugrađana.

Između ostalog, lokalne fondacije:

 • Finansiraju lokalne inicijative, bilo da su u pitanju kulturni, sportski ili obrazovni sadržaji, inicijative okrenute poboljšanju infrastrukture ili životne sredine, revitalizaciju javnih prostora ili građanski aktivizam. Teme koje će biti predmet podrške se biraju u konsultaciji sa lokalnim stanovništvom. Važno je istaći da lokalne fondacije ne pružaju samo finansijsku pomoć, već svojim sugrađanima i pokretačima inicijativa nude i savete za osmišljavanje rešenja kao i znanja, veštine i drugu podršku neophodnu za uspešnu realizaciju njihovih ideja;
 • Upravljaju tematskim fondovima koji su namenjeni projektima ili inicijativama u određenoj oblasti. Ovakve fondove finansira veliki broj različitih donatora i njima se može podržati razvoj nekog određenog područja ili podstaći određeni pristup rešavanju nekog problema. Ovo mogu biti fondovi iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva, razvoja zajednice ili drugih tema. Kroz ove fondove, neke lokalne fondacije dodeljuju stipendije đacima i studentima, neke finansiraju volonterske akcije u oblasti zaštite životne sredine a neke podržavaju partnerske akcije građana, lokalne samouprave i lokalnih preduzeća, sve cilju rešavanja društvenokorisnih pitanja na duži rok;
 • Upravljaju i imenovanim fondovima koji najčešće nose ime donatora, bilo da je reč o pojedincu, porodici ili kompaniji. Lokalna fondacija o nameni ovog fonda odlučuje zajedno sa donatorom i oni zajednički raspoređuju sredstva na lokalne inicijative koje se kvalifikuju za donaciju;
 • Pokreću zajednicu kroz organizaciju kulturnih, turističkih i sportskih manifestacija i drugih događaja koji spajaju ljude i inspirišu ih na solidarnost i zajedništvo;
 • Prikupljaju sredstva od pojedinaca i preduzeća na lokalu, koristeći razne tehnike koje će razviti u saradnji sa Trag fondacijom i njenim partnerima;

Kako bi se zadobilo i očuvalo poverenje javnosti, lokalne fondacije transparentno komuniciraju ciljeve zbog kojih su osnovani tematski i imenovani fondovi, količine novca koje su za njih prikupili, načine na koje su ta sredstva raspodeljena kao i procese donošenja odluka o podržanim inicijativama. Svake godine, one izvršavaju nezavisnu finansijsku kontrolu i izdaju godišnje izveštaje koje sadrže informacije o radu, dodeljenim donacijama i finansijskom stanju fondacije.

Kako se možete prijaviti za učešće na programu “Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!”?

Ukoliko dolazite iz zajednice u kojoj ne postoji lokalna fondacija*, prijavite neformalnu grupu koju čini minimum troje ljudi tako što ćete popuniti prijavni formular i poslati ga Trag fondaciji do 15. januara 2024. godine do 17 časova.

*Niš, Pančevo i Stara Pazova, kao i Zaječar, Novi Pazar i Obrenovac poseduju lokalne fondacije. Sve ostale zajednice u Srbiji ne poseduju svoje lokalne fondacije i dolaze u obzir za konkurisanje

Kako teče proces selekcije na programu?

Tim Trag fondacije čita sve prijave i pravi uži izbor prijavljenih neformalnih grupa sa kojima se obavlja intervju (januar i februar 2024.). U proceni neformalnih grupa, tim Trag fondacije uzima u obzir raznovrsnost njihovog sastava i nivo povezanosti sa zajednicom, poznavanje lokalnih prilika, raspoloživih resursa u zajednici i mogućnostima njihovog korišćenja, viziju razvoja zajednice i lokalne fondacije, postojanje preduzetničkog duha, dosadašnja iskustva u povezivanju ljudi i izgradnji poverenja, želju za učenjem i inspirisanjem ljudi na akciju. Na osnovu ovih kriterijuma biraju se neformalne grupe koje se uključuju u program i sa kojima se radi od 12 do 18 meseci dok se ne registruju.

Koje sve vrste podrške pruža Trag fondacija?

Svim selektovanim učesnicima programa Trag fondacija pruža edukativnu i finansijsku podršku, kao i okvir za saradnju sa drugim fondacijama u zemlji i regionu. Izabrane grupe imaju zadatak da u lokalnoj zajednici prikupe ukupno 15.000 dolara* koje bi Trag fondacija duplirala kako bi se stvorio fond za pokretanje fondacije. Tokom inkubacionog perioda, sve izabrane neformalne grupe dobijaju informacije, savete, stručnu i mentorsku podršku neophodnu za kreiranje plana razvoja lokalne fondacije. Dodatno, Trag fondacije je fiskalni agent vaše inicijativne grupe, odnosno, sva neophodna plaćanja i administrativne obaveze obavlja kancelarija Trag fondacije, dok ste u neformalnom statusu.

Pored finansijske podrške, Trag fondacija dugoročno prati razvoj grupa u njihovim inicijalnim fazama i kasnije, nakon što se registruju kao lokalna fondacija. Trag fondacija će nuditi materijalnu kao i nematerijalnu podršku u vidu individualnog savetovanja, organizovanja nacionalnih i regionalnih onlajn i oflajn događaja, studijskih poseta drugim lokalnim fondacijama i pristup relevantnim međunarodnim mrežama.

*Za dupliranje novčanih sredstava od strane Trag fondacije isključivo se priznaju novčana sredstva koja su rezultat donacija od strane pojedinaca ili privrednih subjekata.

Da li na program može da se prijavi i već postojeća fondacija?

Na ovaj program ne mogu da se prijave već registrovane fondacije, jer je on namenjen isključivo lokalnim fondacijama u nastajanju. Neformalne grupe koje su selektovane da učestvuju u programu će formalno registrovati fondaciju, tek kada se ispune kriterijumi programa i sprovedu svi pripremni koraci.

Da li je dovoljno popuniti formular za prijavu na program?

Za prijavu na program je dovoljno popuniti formular koji se nalazi OVDE. Molimo vas da odgovorite na sva pitanja. Sve prijavljene neformalne grupe će dobiti potvrdu o prijavi na e-mail adrese koju ostave u prijavnom formularu, kao i informaciju o rezultatima konkursa.

Za sva dodatna pitanja o programu možete:

– pisati na mejl: lokalnefondacije@tragfondacija.org

– zvati na 011 78 39 467