We believe that community organizing in the smallest local units, be it buildings, neighborhoods or towns, is necessary for restoring trust in the ability of community members to change their environment and thrive

Šta znači “lokalna fondacija” i kako se razlikuje od udruženja građana i ostalih fondacija?

Lokalna fondacija (eng. community foundation) deluje na određenom geografskom području koji podrazumeva deo velikog grada, grad, opštinu ili okrug. Ona deluje kao nezavisno pravno lice i usmerena je na razvoj određene lokalne zajednice, kroz pružanje podrške inicijativama građana i građanki da reše pitanja od važnosti za tu zajednicu iz raznih oblasti. Ova fondacija je strateški usmerena na to da dobar deo sredstava za svoje funkcionisanje i podršku koju pruža inicijativama obezbeđuje u toj istoj zajednici. Pored ovih strateških usmerenja, karakteristika im je takođe ta da povezuju ljude i inspirišu ih na solidarnost i saradnju kao i na zajedničku akciju kojom će postići dugoročne promene. Ove fondacije se u Srbiji registruju u skladu sa Zakonom o zadužbinama i fondacijama i po svojoj prirodi se razlikuju od udruženja građana koja samostalno sprovode svoje inicijative u zajednici i koja se registruju u skladu sa Zakonom o udruženjima.

Lokalne fondacije karakterišu snažni upravni odbori koji su podjednako važni kao izvršna tela lokalnih fondacija koji su tu da programski oblikuju fondaciju, otvaraju vrata i grade partnerstva u zajednici, kao i da vrše nadzor nad njenim radom.

Koje su karakteristike lokalnih fondacija?

 • Deluju na određenom geografskom području – opštini, gradu ili okrugu
 • Podržavaju lokalne inicijative građana, usmerene na poboljšanje kvaliteta života na tom području
 • Razvijaju lokalnu filantropiju kroz prikupljanje sredstava od pojedinaca, preduzeća i drugih donatora u svojoj okolini i ulaganje tih sredstava u razvoj zajednice i njenih resursa
 • Predstavljaju mesto susreta i saradnje na kom se gradi poverenje među ljudima u zajednici
 • Utemeljene su u zajednici i podržavaju razvoj lokalnog znanja i učešća građana u rešavanju važnih pitanja
 • Bave se različitim oblastima koje građani vide kao važne
 • Deluju nezavisno od bilo kog pojedinca, organizacije, institucije, preduzeća ili političke partije i u svojim strukturama okupljaju ljude različitih profesija i interesovanja
 • Razmišljaju i deluju dugoročno

Lokalne fondacije postoje u celom svetu, i njih skoro 2.000 svakodnevno prikuplja sredstva od pojedinaca i preduzeća u svom kraju kako bi tim sredstvima, uz energiju i znanje, podržale svoje sugrađane i njihove inicijative da svet učine boljim za sve nas. Građani koji imaju zajednički problem tako dobijaju priliku da ga udruženo reše, a donatori da zajedničkim snagama podrže baš one oblasti koje smatraju važnim. Lokalna fondacija svima njima omogućava i da prate rezultate svog angažmana i ulaganja. Ona takođe obezbeđuje da se rezultati tih inicijativa održe na duži rok.

Koje mogu biti uloge i aktivnosti jedne lokalne fondacije?

Da bi imale pozitivan uticaj na svoje zajednice, lokalne fondacije pre svega deluju tako što prikupljaju sredstva od pojedinaca i preduzeća u svojoj sredini, transparentno stvaraju i upravljaju fondovima sa jasno određenom namenom i njima podržavaju lokalne inicijative svojih sugrađana.

Između ostalog, lokalne fondacije:

 • Upravljaju tematskim fondovima koji su namenjeni projektima ili inicijativama u određenoj oblasti. Ovakve fondove finansira veliki broj različitih donatora i njima se može podržati razvoj nekog određenog područja ili podstaći određeni pristup rešavanju nekog problema. Ovo mogu biti fondovi iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva, razvoja zajednice ili drugih tema. Neke lokalne fondacije kroz ove fondove dodeljuju stipendije đacima i studentima, neke finansiraju volonterske akcije u oblasti zaštite životne sredine a neke podržavaju partnerske akcije građana, lokalne samouprave i lokalnih preduzeća, sve cilju rešavanja društvenokorisnih pitanja na duži rok.
 • Upravljaju i imenovanim fondovima koji najčešće nose ime donatora, bilo da je reč o pojedincu, porodici ili kompaniji. Lokalna fondacija o nameni ovog fonda odlučuje zajedno sa donatorom i oni zajednički raspoređuju sredstva na lokalne inicijative koje se kvalifikuju za donaciju.
 • Finansiraju lokalne inicijative, bilo da su u pitanju kulturni, sportski ili obrazovni sadržaji, inicijative okrenute poboljšanju infrastrukture ili životne sredine, revitalizaciju javnih prostora ili građanski aktivizam. Teme koje će biti predmet podrške se biraju u konsultaciji sa lokalnim stanovništvom. Važno je istaći da lokalne fondacije ne pružaju samo finansijsku pomoć, već svojim sugrađanima i pokretačima inicijativa nude i savete za osmišljavanje rešenja kao i znanja, veštine i drugu podršku neophodnu za uspešnu realizaciju njihovih ideja.
 • Pokreću zajednicu kroz organizaciju kulturnih, turističkih i sportskih manifestacija i drugih događaja koji spajaju ljude i inspirišu ih na solidarnost i zajedništvo.
 • Prikupljaju sredstva od pojedinaca i preduzeća na lokalu, koristeći razne tehnike koje će razviti u saradnji sa Trag fondacijom.

Kako bi se zadobilo i očuvalo poverenje javnosti, lokalne fondacije transparentno komuniciraju ciljeve zbog kojih su osnovani tematski i imenovani fondovi, količine novca koje su za njih prikupili, načine na koje su ta sredstva raspodeljena kao i procese donošenja odluka o podržanim inicijativama. Svake godine, one izvršavaju nezavisnu finansijsku kontrolu i izdaju godišnje izveštaje koje sadrže informacije o radu, dodeljenim donacijama i finansijskom stanju fondacije.

Kako se možete prijaviti za učešće na programu “Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!”?

Ukoliko dolazite iz zajednice u kojoj ne postoji lokalna fondacija*, prijavite neformalnu grupu koju čini minimum troje ljudi tako što ćete popuniti prijavni formular i poslati ga Trag fondaciji do 16. marta 2020. godine do 17 časova. Konkurs je trenutno zatvoren, pratite ovaj sajt za više informacija o novom konkursu.

*lokalne fondacije već postoje u Zaječaru, Obrenovcu i Novom Pazaru

Kako teče proces selekcije na programu?

Po zatvaranju konkursa, tim Trag fondacije pregledaće sve prijave i napraviti uži izbor prijavljenih neformalnih grupa koje će biti pojedinačno kontaktirane i uključene u procenu kapaciteta kroz terenske posete. Nakon ove procene, u maju 2020. tim Trag fondacije će napraviti konačnu selekciju neformalnih grupa koje će postati deo programa i tako dobiti mogućnost da dalje rade na razvoju svojih kapaciteta i planova za osnivanje i razvoj lokalne fondacije.

U proceni neformalnih grupa koje će dalje učestvovati u programu, tim Trag fondacije će uzeti u obzir raznovrsnost njihovog sastava i nivo povezanosti sa zajednicom, poznavanje lokalnih prilika, raspoloživih resursa u zajednici i mogućnostima njihovog korišćenja, viziju razvoja zajednice i lokalne fondacije, postojanje preduzetničkog duha, dosadašnja iskustva u povezivanju ljudi i izgradnji poverenja, želju za učenjem i inspirisanjem ljudi na akciju.

Koju vrstu podrške pruža Trag fondacija?

Svim učesnicima programa Trag fondacija će pružiti edukativnu i finansijsku podršku kao i okvir za saradnju sa drugim fondacijama u zemlji i regionu. Tokom prve godine rada, sve izabrane neformalne grupe će dobiti informacije, savete, stručnu i mentorsku podršku neophodnu za kreiranje plana razvoja lokalne fondacije. Dodatno, izabrane grupe će dobiti zadatak da u lokalnoj zajednici prikupe 15.000 EUR koje bi Trag fondacija duplirala kako bi se stvorio fond za pokretanje fondacije.

Pored finansijske podrške, Trag fondacija će dugoročno pratiti razvoj grupa u njihovim inicijalnim fazama i kasnije, nakon što se registruju kao lokalna fondacija. Trag fondacija će nuditi materijalnu kao i nematerijalnu podršku u vidu individualnog savetovanja, organizovanja nacionalnih i regionalnih događaja, studijskih poseta drugim lokalnim fondacijama i pristup relevantnim međunarodnim mrežama.

Da li na program može da se prijavi i već postojeća fondacija?

Na ovaj program ne mogu da se prijave već registrovane fondacije, jer je on namenjen isključivo lokalnim fondacijama u nastajanju. Neformalne grupe koje budu selektovane da učestvuju u programu će formalno registrovati fondaciju tek kada se ispune kriterijumi programa i sprovedu svi pripremni koraci.

Da li je neophodno popuniti formular u wordu i preko online formulara?

Za prijavu na program je potrebno popuniti formular na jedan od ova dva načina. Sve prijavljene neformalne grupe će dobiti potvrdu o prijavi na e-mail adresu koju ostave u prijavnom formularu, kao i informaciju o rezultatima konkursa.

Da li se ovaj program odnosi na celu Srbiju?

Program osnivanja novih lokalnih fondacija nije predviđen samo u zajednicama gde već postoje lokalne fondacije, a to su: Zaječar, Obrenovac i Novi Pazar. Sve ostale opštine, gradovi ili okruzi dolaze u obzir.

Sva dodatna pitanja o procesu prijave i daljem toku programa možete uputiti Mariji Mitrović, direktorki za filantropiju i partnerstva (marijam@tragfondacija.org) i Vjekoslavu Vukoviću (vjekoslav@tragfondacija.org), koordinatoru za filantropiju na i-mejl lokalnefondacije@tragfondacija.org ili na broj telefona 011/7839-467.