Uspešne priče
Lokalne Fondacije

Lokalna fondacija Niš

Bili smo u rodnom mestu Konstantina Velikog, gradu na raskršću istoka i zapada, da razgovaramo sa osnivačima buduće lokalne fondacije u Nišu.