LF_Nis_NTP
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Osnovana lokalna fondacija u Nišu

Nakon Lokalne fondacije Pančevo i Lokalne fondacije Stara Pazova, u Nišu je i formalno osnovana lokalna fondacija od strane članova neformalne grupe koji poslednje dve godine rade na uspostavljanju fondacije u okviru programa “Fondacija našeg kraja – zajednica se pita!” u Srbiji.

Iako je početak ovog procesa bio veoma neizvestan, zbog uvođenja vanrednog stanja uoči zatvaranja konkursa, izabrana grupa ljudi iz Niša je odmah pristupila traženju najefektivnijih načina da promoviše koncept lokalne fondacije kao predvodnika razvoja lokalne filantropije u zajednici i kao spone između aktivnih građana kojima je potrebna podrška za realizaciju ideja i individualnih i korporativnih donatora koji su spremni da te ideje finansijski podrže.

Lokalna fondacija Niš u razgovoru za sajt Priče sa dušom

U skladu sa pravilima programa, Trag fondacija je, pored mentorske, konsultativne i savetodavne podrške za osnivanje lokalne fondacije, omogućila dupliranje svake donacije za potrebe buduće fondacije do iznosa od 15.000 evra, kao dodatni podsticaj za prikupljanje novčanih sredstava. Takođe, cilj za koji se prikupljaju sredstva u ovoj fazi, a to je podrška malim projektima udruženih građana iz formalnih i neformalnih grupa, jedna je od motivacija za doniranje kod ljudi koji su zainteresovani za unapređenje zajednice u kojoj žive.

Na početku fandrejzing procesa, grupa iz Niša se prilikom prvih upita za donacije prvenstveno okrenula ljudima iz neposrednog okruženja, i brzo su dobili brojne pozitivne reakcije. Ubrzo su stigle i donacije od privrednih subjekata sa kojima su članovi inicijativne grupe već sarađivali a, usled nemogućnosti da zbog pandemije organizuju događaje uživo, nastala je ideja da se sredstva za programske fondove prikupljaju kroz onlajn licitacije. Zahvaljujući poznanstvima u zajednici, a zatim i ljudima iz cele Srbije, obezbeđeni su predmeti za licitaciju: brojni dresovi i druga oprema poznatih sportista i lokalnih idola (Novak Đoković, Dragan Stojković Piksi, Maja Ognjenović…), sportski rekviziti sa potpisima, diskovi, gramofonske ploče, nosači zvuka knjige i druga umetnička dela. Licitacije pokrenute na fejsbuk stranici ove grupe su ubrzo postale veliki izvor donacija za buduće aktivnosti.

Sa ublažavanjem epidemioloških mera, aktivnosti prikupljanja sredstava su se proširile na javne licitacije uživo i organizacije donatorskih večeri, kroz koje je takođe obezbeđen značajan iznos sredstava. Ovi događaji nisu nužno organizovani od strane članova grupe, već i od prijatelja, pa je u sklopu Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Nišu organizovana licitacija za vlasnike biznisa koji posluju u okviru parka. Sada već registrovana lokalna fondacija iz Niša, uspela je da deo donacija prikupi u saradnji sa niškom pivarom. Ona im je ustupila vozilo sa točilicama piva, čijom prodajom ostvaruju zaradu koju uplaćuju u jedinstveni fond za niške projekte.

Ne smemo zaboraviti ni ponovljene donacije od strane nekoliko pojedinaca, kao ni donaciju Delez Srbija u iznosu od pola miliona dinara, koja je grupi omogućila da prikupi neverovatnih 36.000 evra, od kojih je Trag fondacija dodala 15.000 evra, a grupa zahvaljujući kampanji prikupljanja sredstava obezbedila 21.000 evra.

Tokom prethodnog perioda, stvorili su se uslovi da inicijativna grupa za osnivanje fondacije, uporedo sa prikupljanjem novca, organizuje tri javna poziva za podršku projektima na teritoriji koja obuhvata Grad Niš, uključujući i ruralne delove. Ukupno je stiglo 139 prijava, od kojih je nezavisni Selekcioni odbor izabrao njih 29, a od toga je 14 inicijativa iz poslednjeg konkursnog ciklusa nedavno započelo svoje aktivnosti. Putem prva dva konkursa pokrivene su skoro sve gradske opštine Niša, sa temama koje se kreću od sređivanja javnih prostora i izrade murala, preko podrške kulturnim događajima do aktivnosti namenjenih deci i mladima.

Jedan od podržanih inicijativa – Mural u Jagodin-mali u Nišu

Sa motivisanim Upravnim odborom, koji je Inicijativnu grupu podržavao od samog početka procesa, i ambicioznim planom za nastavak rada, lokalna fondacija iz Niša je osnovana 8. avgusta 2022. godine od strane troje osnivača, prijavom kod Agencije za privredne registre. Fondacija nesmanjenom žestinom nastavlja sa aktivnostima za dobrobit zajednice, prikupljajući većinu resursa u Nišu i usmeravajući ih ka organizovanim građanima, koji dele istu viziju Niša kao mesta gde je zadovoljstvo živeti. U periodu nakon registracije, Trag fondacija nastavlja sa obezbeđivanjem određenog dela materijalnih sredstava za nesmetano funkcionisanje, kao i sa savetovanjem i povezivanjem sa relevantnim akterima, te podrškom za umrežavanje na nacionalnom i regionalnom nivou.

Više informacija o Lokalnoj fondaciji Niš možete saznati na njihovom sajtu i na sajtu lokalnih fondacija iz Srbije.

Naslovna fotografija: Lazar Zagorac
Fotografija u tekstu: Dimitrije Nikolić i arhiva Lokalne fondacije Niš

Inovacijom do participacije: Lokalne fondacije iz Srbije ugostile kolege iz Evrope

Uz podršku Evropske inicijative lokalnih fondacija, Trag fondacija je, zajedno sa lokalnim fondacijama u Nišu, Pančevu i Staroj Pazovi, dobila izuzetnu priliku da ugosti prijatelje i saradnike iz lokalnih fondacija iz Rumunije, Mađarske, Finske, Letonije, Poljske, Hrvatske, Francuske, Nemačke, Italije, Španije, Rusije, Gruzije i Severne Irske.

Priče lokalnih fondacija iz Srbije kao inspiracija u međunarodnom vodiču

Tri lokalne fondacije (čije je osnivanje podržala Trag fondacija) u Nišu, Pančevu i Staroj Pazovi, postigle su odlične rezultate, a priča o tome našla je mesto i u vodiču “A Guide To Community Foundations In Serbia”, (Vodič za lokalne fondacije u Srbiji”), uz podršku Evropske inicijative za lokalne fondacije (ECFI – European Community Foundation Initiative).