PA1-P
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lokalna fondacija Pančevo

Website: lokalnafondacijapancevo.org
Mejl: lokfonpa@gmail.com
Fejsbuk: @lokalna.fondacija.pancevo
Instagram: @lokalna.fondacija.pancevo

Lokalna fondacija predstavlja sponu između grupa koje imaju pokretačku snagu i ideje i pojedinaca i preduzeća koji su motivisani da ulože sredstva u rešavanje različitih pitanja i unapređenje života u svom okruženju. Preko fondacija koje pokrivaju deo grada, grad ili opštinu i njihovih programa, manja udruženja i neformalne grupe građana konkurišu svojim predlozima i dobijaju podršku da te inicijative sprovedu u delo.

Sreli smo se u Pančevu sa ljudima koji žele da pokrenu i poboljšaju svoj kraj osnivanjem lokalne fondacije: Natašom Lenđel, Draganom Srećkovićem, Nikolom Ćurčinom, Denizom Hotijem, Predragom Mijalkovićem i Nenadom Živkovićem. Rekli su nam da žele da prva asocijacija na reč fondacija u Pančevu bude – poverenje. Lokalna fondacija Pančeva će biti razvojna fondacija koja će trajno doprinositi dugoročnom jačanju zajednice jačanjem poverenja unutar nje. Time ona postaje jača, homogenija, povezanija, sposobnija i spremnija da se samostalno suoči sa izazovima, odgovori na probleme i reši ih na pozitivan i proaktivan način, u najširem interesu i za opšte dobro.

Osnivači buduće fondacije imaju oko godinu dana da sakupe novac od donatora na lokalu koji će Trag fondacija duplirati. Nakon toga, kreću u formalno osnivanje lokalne fondacije u Pančevu. Za buduću fondaciju nam kažu da žele da bude zasnovana na temeljnim i neupitnim vrednostima i načelima rada, a to su: participativnost, odgovornost, transparentnost, otvorenost, okupljanje zajednice i uvažavanje različitosti i inkluzija. Osnivanjem fondacije veruju da će ostvariti uzvišene ciljeve, poput povezivanja zajednice, jačanja njene unutrašnje kohezije, ohrabrivanja na akciju aktere njenog društvenog života, umrežavanja zainteresovanih pojedinaca i grupa, razvijanja potencijala, pomaganja snaga, podsticanja resursa i podržavanja ideja koje doprinose njenom sveobuhvatnom razvoju.

Filantropija je osnovni pokretač lokalnih fondacija i predstavlja spremnost ljudi da doniraju novac i podele znanja, prostor, veštine, opremu ili druge resurse sa drugima. Lokalna fondacija uvećava snagu davanja i prikupljena sredstva preusmerava na lokalne inacijative putem transparentnih programa za dodelu donacija i nezavisnih odbora za odlučivanje.

Nataša je antropološkinja i entuzijasta za inovativne metode učenja. Pitali smo je da nam kaže u kojoj su fazi osnivanja i rekla nam je da su već počeli sa prikupljanjem sredstava, kao i da su već počeli da razgovaraju sa ljudima, kao i da u planu imaju razne akcije. „Otkad znam za sebe, prati me osećanje brige za svoju zajednicu i zbog toga mi je ideja fondacije toliko bliska, jer omogućava relaciju između zajednice, odnosno građana koji imaju neke potrebe i ljudi koji imaju potrebu da pomognu gradu. Iako svi imamo osećaj šta je potrebno nekoj određenoj grupi ljudi, želimo da izađemo iz tog mehura i vidimo šta je potrebno široj zajednici“, rekla je ona.

Njihov cilj je da zaista oslušnu i temeljno istraže kakvu vrstu intervencija zajednica očekuje i šta su potencijalni donatori spremni da podrže i da, nakon toga, naprave konkretniju strategiju za realizaciju svojih planova. U razgovoru sa prijateljima nameće se jedna od ideja, a to je osmišljavanje kulturnih sadržaja i oživljavanje prostora, koji su nekad radili, ali su se zatvorili poput evangelističke crkve koja, kako nam kaže Nataša, „više nema nikakvu religijsku funkciju, a u poslednje vreme se koristi u kulturološke svrhe”, i dodaje, “mi bismo voleli ako bi postojao neki način da nju stavimo na raspolaganje građanima; time bi prostor crkve postao mesto susreta i direktnog kontakta sa zajednicom koju bi mogla da koristi buduća lokalna fondacija ovog grada”. Po njenim rečima, to bi bilo pružanje prostora za razgovor i maštanja o Pančevu u budućnosti. Kada je reč o očekivanjima u vezi sa inicijativama koje bi mogli da podrže u budućnosti, Nataša bi bila sasvim zadovoljna i predlozima koji uključuju sređivanje javnih površina, zaštitu životne sredine i zajedničko pravljenje stvari.

Nataša, Nikola i Dragan

Nikola je od svoje osamnaeste godine bio omladinski NVO aktivista, a danas je nastavnik i direktor Elektrotehničke škole “Nikola Tesla” Pančevo, dobitnik nagrada za najbolju eTwinning školu u Srbiji (Nacionalna i evropska oznaka kvaliteta), nagrade Kreativne škole za unapređenje u nastavi. Nikola kaže da je lokal-patriota i da voli da Pančevo bude lepo i da ljudi uživaju u njemu voleo bi da ljudi javnu sredinu shvataju kao svoju, bez obzira na to da li je to organizovanje koncerta, sređivanje staze ili igrališta.

I Dragan se sa ostatkom grupe upustio u avanturu sa jasnim planom osnivanja lokalne fondacije. On je već petnaest godina aktivan u civilnom društvu u Srbiji i zemljama regiona na različitim razvojnim projektima. Zanimaju ga politike, procesi i prakse koje se fokusiraju na emancipaciju građanki i građana, osnaživanje zajednica, razvoj demokratije i jednaku raspodelu moći u društvu. Smatra da je najvažnije da se vremenom usmere na razvojne stvari, uz konstantno osluškivanje zajednice na mlade, kulturu i na umetnost, jer su to suštinske stvari koje nedostaju i koje ih određuju.

Deniz je preduzetnik, nagrađivani socijalni dizajner, filmski autor, omladinski lider i konsultant u oblastima društvenih inovacija i obrazovanja, sa više od devet godina iskustva u javnom, korporativnom i civilnom sektoru u Srbiji. Na osnivanje lokalne fondacije ga je podstakla ideja i želja da se jednog dana probudi u uzbudljivom gradu u kome komšije podržavaju jedni druge. Voleo bi da Pančevo postane „wow mesto za život“, i dodaje, ”buduću fondaciju vidim kao inicijatora i podstrek za saradnju i razumevanje između komšija, akcije koje uređuju parkove za decu, fasade naših predaka, ulice naših drugova, dalje školovanje mladih, kreativnost naših sugrađana, a cilj čine, pre svega nasmejani sugrađani i sugrađanke“.

Predrag za sebe kaže da je radoznalac, bibliofil i aktivni pokretač zajednice. Nada se da će kreirati i podstaći neke nove pokretače u zajednici koji će raditi na menjanju svih onih problema važnih njima i njihovom okruženju. Veruje da će ključ uspeha buduće fondacije biti konkretne i male pobede, jer je to ono što nam trasira put ka trajnom i kvalitetnom unapređenju gradskih i seoskih sredina Pančeva. Nada se da će u sledećih godina dana uspeti da podrže neke važne postojeće inicijative u gradu i time dodatno motivišu neke druge pokretače u svojoj lokalnoj zajednici.

Nenad je novinar, nastavnik građanskog vaspitanja u srednjoj školi, aktivista, antifašista. Veruje da će zahvaljujući fondaciji u nastajanju podržati vesnike i donosioce promena na bolje u Pančevu. Smatra da će zahvaljujući budućoj fondaciji, njihova lokalna zajednica videti boljitak kroz inicijative koje se zalažu za očuvanje i unapređivanje životne sredine što je od posebnog značaja s obzirom na to da je Pančevo grad koji je decenijama opterećen izuzetno ozbiljnim ekološkim problemima, a takođe očekuje da će se pokrenuti građanske inicijative za očuvanje i unapređivanje ambijentalnih i urbanističkih celina, a nasuprot aktuelnom razaranju takvih celina zarad brze zarade investitora, često uz zloupotrebu javnih resursa. Nenad posebno ističe važnost pružanja podrške omladinskim inijativama koje doprinose modernizaciji i otvaranju društva.

Zahvaljujući fondaciji, članovi grupe koja osniva lokalnu fondaciju veruju da će Pančevo dobiti prostor za povezivanje i umrežavanje postojećih aktera društvenog života, kao i onih koji će to tek postati, kao i mogućnost da svi koji su zainteresovani za umrežavanje, dobiju priliku za to jer kako kažu: „nikad se ne zna šta sve dobro, iz te situacije može da nastane.“ Uz to, računaju i na izrazitu nezavisnost u svom radu, transparentno funkcionisanje i komuniciranje sa zajednicom, a kampanja prikupljanja novca za buduće dodeljivanje donacija već daje prve rezultate i male inicijative iz Pančeva imaju čemu da se nadaju.

Ideja o lokalnim fondacijama pomera granice i prelazi okeane

Lokalne fondacije postale su svojevrsni eksperti za svoje zajednice, jer poznaju sve njene potrebe i vredno rade na tome da ih ispune. Međutim, njihovi rezultati često prelaze granice tih zajednica, pa se o njihovim uspesima neretko čuje mnogo dalje. Ponekad glas o njihovoj posvećenosti pređe i okean i proširi se po drugom kontinentu. Tokom 2023. lokalne fondacije iz Srbije stupile su na globalnu scenu i ucrtale svoje gradove na mapu svetske filantropije. 

Lokalne fondacije podržale 96 projekata u svojim zajednicama

Krajem februara, proveli smo radni vikend u Pančevu, na sastanku registrovanih lokalnih fondacija iz Srbije i Trag fondacije, koji nam je pružio priliku da sumiramo i proslavimo sve dosadašnje uspehe lokalnih fondacija iz Niša, Stare Pazove i Pančeva.