KO4
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Interna vest2

text

Pančevo

Sreli smo se u Pančevu sa ljudima koji žele da pokrenu i poboljšaju svoj kraj osnivanjem lokalne fondacije.

Niš

Bili smo u rodnom mestu Konstantina Velikog, gradu na raskršću istoka i zapada, da razgovaramo sa osnivačima buduće lokalne fondacije u Nišu.