Study_visit_Serbia_2023
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Inovacijom do participacije: Lokalne fondacije iz Srbije ugostile kolege iz Evrope

Uz podršku Evropske inicijative lokalnih fondacija (European Community Foundation Initiative – ECFI) Trag fondacija je, zajedno sa lokalnim fondacijama u Nišu, Pančevu i Staroj Pazovi, dobila izuzetnu priliku da ugosti prijatelje i saradnike iz lokalnih fondacija iz Rumunije, Mađarske, Finske, Letonije, Poljske, Hrvatske, Francuske, Nemačke, Italije, Španije, Rusije, Gruzije i Severne Irske. U periodu od 10. do 14. oktobra, učesnice i učesnici studijske posete upoznali su se sa radom Trag fondacije na polju podrške lokalnim fondacijama u regionu, zatim sa tri lokalne fondacije iz Srbije, te inicijativama koje su lokalne fondacije podržavale putem otvorenih konkursa u proteklom periodu. Poseta je uključivala i razmenu znanja i priče o izazovima koje lokalne fondacije iz Evrope imaju na svom putu – od prikupljanja i raspodele sredstava do finansijske održivosti, unutrašnje strukture i funkcionisanja same fondacije.

Poseban naglasak studijske posete bio je na razmeni i učenju, odnosno deljenju iskustava vezanih za mobilizaciju zajednice i uključivanje donatora (kompanija, malih i srednjih preduzeća, ali i pojedinaca) u proces društvenih promena u zajednici, čiji su glavni pokretači upravo lokalne fondacije. Goste iz lokalnih fondacija najviše je zanimalo kako se domaće lokalne fondacije nose sa ograničavajućim političkim i ekonomskim kontekstom, kako uspevaju da prikupljaju sredstva i istovremeno motivišu građane da im se obraćaju sa inovativnim idejama o unapređenju života u njihovim zajednicama. Predstavnici lokalnih fondacija podelili su svoje priče u uspešnim tehnikama prikupljanja sredstava, o kreativnim i zabavnim načinima na koje su do sada motivisali donatore da podrže njihov rad, kao i o uspešnim inicijativama koje su podržane zahvaljujući sredstvima prikupljenim iz zajednice.

Tako se Niš pohvalio nedavno renoviranim igralištem Kocka, koje je obnovljeno zahvaljujući uspešnoj kampanji sa najpoznatijim lokalnim lancem pekara Žitopek, dok je Pančevo predstavilo projekat “Seksedukuj se” koji sprovodi omladinska organizacija KOMPAS. U Staroj Pazovi, učesnice i učesnici studijske posete uživali su u novotvorenom parku Gimnazijalac, renoviranom uz podršku Lokalne fondacije Stara Pazova, ali i drugih donatora koje je fondacija okupila i povezala. Priču o različitim akterima koje je lokalna fondacija motivisala na akciju upotpunila je muzička pratnja KUD Mitanče iz Belegiša, koji su nabavili instrumente zahvaljujući projektu koji je podržala staropazovačka fondacija krajem prošle godine.

Kao jedan od najjačih utisaka, učesnice i učesnici studijske posete naglašavaju otvorenost i iskrenost domaćih lokalnih fondacija, kako tokom studijske posete tako i u svom svakodnevnom radu. Učesnice i učesnici studijske posete vraćaju se u svoje lokalne fondacije sa novim idejama za svoje fandrejzing kampanje, ali i potvrdom da se, koliko god da su okolnosti teške, integritet i poverenje uvek isplate.

Ideja o lokalnim fondacijama pomera granice i prelazi okeane

Lokalne fondacije postale su svojevrsni eksperti za svoje zajednice, jer poznaju sve njene potrebe i vredno rade na tome da ih ispune. Međutim, njihovi rezultati često prelaze granice tih zajednica, pa se o njihovim uspesima neretko čuje mnogo dalje. Ponekad glas o njihovoj posvećenosti pređe i okean i proširi se po drugom kontinentu. Tokom 2023. lokalne fondacije iz Srbije stupile su na globalnu scenu i ucrtale svoje gradove na mapu svetske filantropije. 

Lokalne fondacije podržale 96 projekata u svojim zajednicama

Krajem februara, proveli smo radni vikend u Pančevu, na sastanku registrovanih lokalnih fondacija iz Srbije i Trag fondacije, koji nam je pružio priliku da sumiramo i proslavimo sve dosadašnje uspehe lokalnih fondacija iz Niša, Stare Pazove i Pančeva.