Uticaj_publikacija_2
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Objavljeno istraživanje “Uticaj lokalnih fondacija na društvene promene u lokalnim zajednicama” (PDF)

Publikacija koja je rezultat istraživanja “Uticaj lokalnih fondacija na društvene promene u lokalnim zajednicama” nastala je u sklopu programa „Fondacija našeg kraja – zajednica se pita!”, kojim Trag fondacija podržava osnivanje lokalnih fondacija u regionu Zapadnog Balkana. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Centrom za proučavanje društvenog razvoja iz Novog Sada, sa idejom istraživanja efekata rada inicijativnih grupa za osnivanje lokalnih fondacija iz tri grada u Srbiji, kroz evaluaciju rezultata projekata neformalnih grupa i udruženja koje su buduće fondacije podržale do juna 2022. godine.

Do kraja septembra 2022. godine, grupe iz Niša, Pančeva i Stare Pazove su zajedno prikupile preko 50.000 američkih dolara, koje je Trag fondacija udvostručila i koji su usmereni na podršku za 56 formalnih i neformalnih inicijativa u ovim gradovima.

Trag fondacija doprinosi izgradnji i osnaživanju lokalnih fondacija u Srbiji od samih njihovih začetaka 2011. godine. Od 2019. godine, kroz program „Fondacija našeg kraja – zajednica se pita!”, pruža sistemsku podršku izabranim neformalnim grupama od najmanje troje ljudi iz iste zajednice da procesno izgrade lokalne fondacije u svom okruženju. Izabrane grupe građana dobijaju podršku u vidu mentorstva i izgradnje kapaciteta, a imaju cilj da prikupe 15.000 evra od pojedinaca i preduzeća u svojoj okolini, koje potom Trag fondacija duplira kako bi se obezbedio prvi budžet za podršku inicijativama na lokalu. Trag je ovaj program prvo pokrenuo u Srbiji, gde su početkom 2020. godine, na osnovu 28 prijava iz 17 zajednica, izabrane četiri inicijativne grupe – iz Niša, Pančeva, Stare Pazove i Šapca. Od ove četiri grupe, grupe iz Niša, Pančeva i Stare Pazove su dosegle svoj cilj i postale registrovane lokalne fondacije sredinom 2022. godine. U međuvremenu je raspisan i novi konkurs, a sa grupama izabranim 2022. godine će se raditi tokom ove godine. Isti program se od 2021. godine sprovodi i u Bosni i Hercegovini, gde su 3 inicijativne grupe na putu da postanu registrovane fondacije.

Nadamo se da će ova studija pomoći stručnoj, akademskoj i široj javnosti da stekne uvid u to da male promene mogu da naprave veliku razliku i da, pojedinačno i udruženo, možemo doprineti izgradnji pravednijeg i odgovornijeg društva za sve nas, što i jesu razlozi zbog kojih Trag fondacija od 1999. godine ulaže u razvoj lokalnih zajednica i podstiče građane i građanke da se angažuju i svoja okruženja pokrenu i promene na bolje. Istraživanje takođe koristimo da, na osnovu zaključaka i preporuka iz njega, oblikujemo dalji rad sa lokalnim fondacijama i inicijativnim grupama u Srbiji, ali i u drugim zemljama u regionu.

Klikom na link preuzmite istraživanje “Uticaj lokalnih fondacija na društvene promene u lokalnim zajednicama” u PDF formatu.

Publikacija je predstavljena i na Nacionalnoj konferenciji o filantropiji održanoj 29. novembra 2022. godine u Beogradu, tokom panela “Osvrt iz drugog ugla: uticaj lokalnih fondacija na podsticanje građanskog aktivizma” od strane istraživačice Valentine Sokolovske ispred Centra za proučavanje društvenog razvoja koje je radilo istraživanje, uz podršku Trag fondacije.

Ideja o lokalnim fondacijama pomera granice i prelazi okeane

Lokalne fondacije postale su svojevrsni eksperti za svoje zajednice, jer poznaju sve njene potrebe i vredno rade na tome da ih ispune. Međutim, njihovi rezultati često prelaze granice tih zajednica, pa se o njihovim uspesima neretko čuje mnogo dalje. Ponekad glas o njihovoj posvećenosti pređe i okean i proširi se po drugom kontinentu. Tokom 2023. lokalne fondacije iz Srbije stupile su na globalnu scenu i ucrtale svoje gradove na mapu svetske filantropije. 

Lokalne fondacije podržale 96 projekata u svojim zajednicama

Krajem februara, proveli smo radni vikend u Pančevu, na sastanku registrovanih lokalnih fondacija iz Srbije i Trag fondacije, koji nam je pružio priliku da sumiramo i proslavimo sve dosadašnje uspehe lokalnih fondacija iz Niša, Stare Pazove i Pančeva.