ECFI_guide
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Priče lokalnih fondacija iz Srbije kao inspiracija u međunarodnom vodiču

Tri lokalne fondacije (čije je osnivanje podržala Trag fondacija) u Nišu, Pančevu i Staroj Pazovi, postigle su odlične rezultate, a priča o tome našla je mesto i u vodiču “A Guide To Community Foundations In Serbia”, (Vodič za lokalne fondacije u Srbiji”), uz podršku Evropske inicijative za lokalne fondacije (ECFI – European Community Foundation Initiative).

Put prve generacije lokalnih fondacija na ovom programu nije bio lak, a okolnosti kao što je Covid-19 pandemija dodatno su ga otežale. Prva generacija inicijativnih grupa za osnivanje lokalnih fondacija je napravila svoje prve korake u prikupljanju sredstva za svoje konkurse tokom izolacije i perioda ograničenog kretanja.

“Kroz različite kampanje uspostavili smo veze sa građanima i građankama Niša. Tako smo i nedavno prikupljali sredstva za niško porodilište, sa brojnim ljudima uključenim u ovaj proces.” naglašava Filip Jovanović, izvršni direktor Lokalne fondacije Niš.

Postojali su i drugi faktori koji su uticali da put napretka pojedinačnih fondacija ne bude linearan – ali je trud i rad uložen u rast i razvoj zajednica dao rezultate u vidu uspešno realizovanih konkursa i podrške za više od 80 inicijativa iz ove tri zajednice. Lokalne fondacije sada imaju zavidno iskustvo koje su spremne da dele sa svojim kolegama iz regiona i Evrope.

„Nedostatak finansiranja i podrške je doveo do toga da brojne grupe u Pančevu utihnu. Svi smo se poznavali iz aktivističkih krugova i shvatili smo da ovakav pristup može pokrenuti stvari. Novi način prikupljanja sredstava je motivisao ljudi da se aktiviraju i mobilišu druge.“, kaže Marina Balaž, članica tima Lokalne fondacije Pančevo.

Sadržaj je zasnovan na jedinstvenom iskustvu lokalnih zajednica osnovanih u Staroj Pazovi, Pančevu i Nišu. Njihove priče su primer kako je moguće pokrenuti zajednicu i rešiti specifične probleme koji pogađaju gotovo sve članice i članove njihove zajednice. U njihovom zajedništvu se vide vrednosti solidarnosti, drugarstva i rada koje pokreću i mobilišu ljude.

„Snaga koja nas je pokretala bila je da inspirišemo ljudskost i aktiviramo ljude oko nas. Kao lokalna fondacija, u stanju smo da se okrenemo društvenom blagostanju uopšte i povećamo kvalitet život ovde“, rekao je Nikola Rajković, direktor i jedan od osnivača lokalne fondacije u Staroj Pazovi.

Ovaj priručnik prikazuje ekonomski, politički i kulturni kontekst u kojem lokalne fondacije u Srbiji funkcionišu i razvijaju se. Takođe, pruža vredne priče o solidarnosti, prijateljstvu i predanom radu koji su neizostavni deo pokreta lokalnih fondacija, koji nastavlja da širi u Srbiji i šire, jer nas veoma brzo očekuje osnivanje još nekoliko lokalnih fondacija u Bosni i Hercegovini i Srbiji, uz podršku Trag fondacije.

Inovacijom do participacije: Lokalne fondacije iz Srbije ugostile kolege iz Evrope

Uz podršku Evropske inicijative lokalnih fondacija, Trag fondacija je, zajedno sa lokalnim fondacijama u Nišu, Pančevu i Staroj Pazovi, dobila izuzetnu priliku da ugosti prijatelje i saradnike iz lokalnih fondacija iz Rumunije, Mađarske, Finske, Letonije, Poljske, Hrvatske, Francuske, Nemačke, Italije, Španije, Rusije, Gruzije i Severne Irske.

Priče lokalnih fondacija iz Srbije kao inspiracija u međunarodnom vodiču

Tri lokalne fondacije (čije je osnivanje podržala Trag fondacija) u Nišu, Pančevu i Staroj Pazovi, postigle su odlične rezultate, a priča o tome našla je mesto i u vodiču “A Guide To Community Foundations In Serbia”, (Vodič za lokalne fondacije u Srbiji”), uz podršku Evropske inicijative za lokalne fondacije (ECFI – European Community Foundation Initiative).