Vest2_rezultati_konkursa-P
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rezultati drugog konkursa programa “Fondacija našeg kraja” u Srbiji

Drugi po redu konkurs za program Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!” u Srbiji završen je izborom tri inicijativne grupe iz tri zajednice (Smederevo, Zrenjanin i Rasinski okrug) koje će učestvovati na programu od septembra 2022. godine.

Selekciji grupa prethodio je konkurs koji je raspisan u maju 2022. godine i koji je, pored promocije na nacionalnim i lokalnim medijima, obuhvatao i online događaj kao i konsultacije sa zainteresovanim građanima. U okviru konkursa stiglo je 27 prijava iz 24 lokalne zajednice širom Republike Srbije. 

Po završetku konkursa i pregleda svih pristiglih prijava, tim Trag fondacije je obavio razgovore sa pet grupa, od kojih su tri izabrane za dalje učešće u programu. Neformalne grupe od najmanje tri osobe iz Smedereva, Zrenjanina i sa područja Rasinskog okruga (Brus i Kruševac) će u narednom periodu od 12 do 18 meseci, imati priliku da osnuju lokalne fondacije u svojim zajednicama, uz značajnu podršku Trag fondacije.

Osnovni zadatak inicijativnih grupa jeste da podrže male projekte na lokalu. To će ostvariti kroz prikupljanje donacija od kompanija i pojedinaca u visini od 15.000 evra, koje će Trag fondacija duplirati, a inicijativne grupe će zatim dodeliti inicijativama udruženih građana putem otvorenih konkursa.

Program Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!” Trag fondacije je pokrenut krajem 2019. godine, uz podršku fondacije Čarls Stjuart Mot. Ideja programa je podrška osnivanju i radu lokalnih fondacija u šest zemalja Zapadnog Balkana u narednih 10 godina. Dve godine nakon završetka prvog konkursa, Srbija je tokom jula i avgusta 2022. godine i formalno dobila tri lokalne fondacije, u Pančevu, Staroj Pazovi i Nišu. Pored Srbije, isti program je pokrenut krajem 2020. godine u Bosni i Hercegovini, gde Trag fondacija trenutno sarađuje sa pet grupa koje su angažovane na osnivanju fondacija u svojim zajednicama.

Lokalna fondacija (engl. community foundation) deluje na određenom geografskom području koji podrazumeva grad, jedan njegov deo, opštinu, nekoliko opština, okrug ili region. Ona deluje kao nezavisno pravno lice i usmerena je na razvoj zajednice u kojoj deluje, kroz pružanje finansijske i drugih vidova podrške inicijativama građana i građanki za rešavanje raznih važnih pitanja koja ih okružuju. Ova fondacija je strateški usmerena na razvoj lokalne filantropije odnosno, na to da dobar deo sredstava za svoje funkcionisanje i podršku koju pruža inicijativama, obezbeđuje od pojedinaca i preduzeća u toj istoj zajednici. Pored ovih strateških usmerenja, karakteristika im je takođe ta da povezuju ljude iz različitih sfera života i inspirišu ih na solidarnost i saradnju kao i na zajedničku akciju kojom će postići dugoročne promene.