Susret_Pancevo_3
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Susret budućih lokalnih fondacija u Pančevu

Četiri inicijativne grupe koje Trag fondacija podržava kroz program “Fondacija našeg kraja” održale su svoj prvi sastanak uživo u Pančevu 4. i 5. juna 2021. godine.

Kroz ovaj program, Trag fondacija je 2020. godine podržala neformalne grupe iz Pančeva, Niša, Stare Pazove i Šapca da pokrenu svoje zajednice, inspirišu sugrađane na aktivizam, pruže podršku njihovim inicijativama i prikupe po 15.000 evra za svoj rad od pojedinaca i preduzeća, koje će Trag fondacija duplirati i koje će podržane grupe iskoristiti da podrže lokalne inicijative u mestima u kojima žive i rade.

S obzirom da su sve četiri grupe sada na pola puta do prikupljanja neophodnih sredstava i osnivanja lokalnih fondacija, ovaj susret je predstavljao idealnu priliku da njihovi članovi i članice razmene svoja dosadašnja iskustva, uspehe i izazove, kao i planove za dalji razvoj. Sve su se složile oko toga da je njihovo dosadašnje iskustvo pokazalo da su lokalne fondacije potrebne zajednicama u kojima deluju, da građani i preduzeća iskazuju interesovanje da im pruže novčanu i druge vrste podrške i da se lokalne aktivističke grupe i organizacije interesuju i prijavljuju na konkurse koji su do sada sprovedeni ili su u toku. Budućim lokalnim fondacijama je značila i podrška lokalnih medija, kao i mogućnost da putem društvenih mreža dođu do sugrađana sa kojima do sad nisu imali kontakt kao pojedinci.

Najveći deo razgovora je bio posvećen dobrim praksama i primerima aktivnosti kroz koju inicijativne grupe mogu jedne drugu da podrže. Prva takva prilika će biti u četvrtak 17. juna kada će inicijativna grupa Lokalne fondacije Stara Pazova organizovati svoj prvi fandrejzing događaj, dok će istog dana grupa okupljena oko Lokalne fondacije Pančevo izabrati inicijative koje će podržati kroz konkurs koji je nedavno završen. Istovremeno, Lokalne fondacije iz Niša i Šapca nastavljaju sa svojim aktivnostima prikupljanja sredstava za podršku projektima u njihovim zajednicama.

Za više informacija o programu pogledajte www.lokalnefondacije.rs ili kontaktirajte Mariju, Aleksandra i Vjekoslava iz Trag fondacije na lokalnefondacije@tragfondacija.org