Rumunija_2022
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Studijska poseta Rumuniji

Nakon uspešno sprovedene prve faze programa “Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!”, Trag fondacija je početkom jula 2022. godine, organizovala studijsku posetu Rumuniji namenjenu predstavnicima lokalnih fondacija iz Obrenovca, Pančeva, Stare Pazove i Niša i osoblju Traga angažovanom na ovom programu.

Željko, Marina i Nikola iz Lokalne fondacije Stara Pazova; Predrag, Nataša i Dragan iz Lokalne fondacije Pančevo, Jelena i Filip iz Lokalne fondacije Niš, Jelena iz Fondacije za mlade Obrenovca; te Marija, Maida, Jana, Marta i Vjekoslav iz Trag fondacije koji vode i program podrške osnivanju lokalnih fondacija u zemljama Zapadnog Balkana, obišli su nekoliko zajednica u istočnom i centralnom delu Rumunije.

U Bukureštu su imali priliku da se bliže upoznaju sa radom Federacije lokalnih fondacija – formalne mreže koja okuplja 18 lokalnih fondacija iz ove zemlje. Ovaj entitet već više od deset godina predstavlja lokalne fondacije Rumunije i bavi se razvojem filantropije na nacionalnom nivou. Sve članice mreže mogu da apliciraju na programe koje obezbedi Federacija, a preko ovog zajedničkog tela, koje ima svoju nezavisnu kancelariju i Sekretarijat, obezbeđuju se razmena znanja, tehnike za prikupljanje sredstava, komunikacionih alata i brojnih podataka relevantnih za dalji razvoj ovog pokreta u Rumuniji.

Uz stručnu podršku Aline i Aleksandre iz rumunskog udruženja APT, obilazak se nastavio posetom lokalnim fondacijama Buzau, Galac, Brašov i fondaciji okruga Prahova čije je sedište u gradu Ploešti. Delegaciju iz Srbije su dočekali predstavnici upravnih i izvršnih tela ovih fondacija, kao i predstavnici inicijativa koje su podržane kroz njihove programe, sa kojima su obavljeni konstruktivni sastanci i razmena iskustava rada na formiranju, funkcionisanju, programskom usmerenju i održivosti lokalnih fondacija u ovim gradovima i okruzima. Domaćini i gosti su zajedno zaključili da lokalna filantropija igra važnu ulogu u izgradnji zajednica, i da veće kompanije pokazuju spremnost da izdvoje značajna sredstva za posebne i opšte fondove lokalnih fondacija ili nacionalne programe koje administrira Federacija, bez obzira na to da li se kompanijska sedišta nalaze u mestima u kojima ove fondacije deluju. U ove četiri zajednice najviše podrške je usmereno na obrazovanje i napredno učenje a, za prikupljanje novčanih i drugih sredstava za podršku malim incijativama lokalne fondacije često koriste krugove davanja ili masovne sportske manifestacije koje su već izrasle u značajan lokalni brend, ujedno usmeren i na promociju zajednica u kojima se realizuju.

Lokalne fondacije iz Rumunije su rezultat srodnog programa koji je Asocijacija za odnose u zajednici (ARC) sprovodila više od 15 godina i koji je nastao kako bi se inicijativama u zajednici obezbedila dodatna podrška kroz jednu trajnu infrastrukturu koja će ih povezivati i za njih obezbeđivati podršku kroz donacije od pojedinaca i poslovnog sektora u okruženju. Ovaj pokret je primer uspešne prakse širom sveta jer pokriva više od polovine stanovništva i teritorije Rumunije, svojim delovanjem je izrazito pozitivno delovao na podizanje nivoa građanskog aktivizma a i prepoznat je od strane građana, kompanija i institucija kao najbolji odgovor na izazove koji se sve češće pojavljuju na lokalnom i nacionalnom nivou. Primera radi, tokom pandemije virusa COVID-19, lokalne fondacije u Rumuniji su predstavljale centralnu bazu za identifikovanje potreba, prikupljanje sredstava i njihovo preusmeravanje na ključne zdravstvene službe i građane koji su bili najviše pogođeni novonastalom situacijom. Lokalne fondacije su svojim delovanjem obezbedile više od 1,8 miliona evra neophodne medicinske opreme i hitne pomoći koja je efikasno i transparentno pronalazila put do krajnjih korisnika. Trag fondacija koristi iskustva ovog programa, partnera i lokalnih fondacija iz ove zemlje, za podizanje kapaciteta svog tima i dalju podršku izgradnji fondacija, uz uvažavanje specifičnosti i razlika između Rumunije u odnosu na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu ali i druge zemlje Zapadnog Balkana u kojima je trenutno aktivan program “Fondacija našeg kraja” ili se planira njegovo pokretanje.